CJELOKUPNA DJELA
ALEKSE ŠANTIĆA

1868-1924

Broj pjesama: 611
       
www.aleksasantic.comDOBRODOŠLI


     Želio bih da poželim dobrodošlicu svim ljubiteljima Šantićevih pjesama.
     Nakon osamnaest mjeseci rada (u svoje slobodno vrijeme) ispunila mi se želja da objavim cjelokupna djela Alekse Šantića na internetu i time ih napravim pristupačnim za sve ljubitelje njegovih pjesama.
Prilikom izrade ovih stranica koristio sam se sljedećom literaturom:

- CELOKUPNA DELA I, II, III, Beograd, 1928, Priredio Vladimir Ćorović
- SABRANA DJELA ALEKSE ŠANTIĆA I, II, III, Sarajevo, 1957, Priredio dr. Vojislav Đurić
- IZABRANA DJELA I-V, Sarajevo, 1972, Priredili: Branko Milanović, Mirjana Bogavac, Ljubica Tomić-Kovač

     Usprkos nazivima ovih djela, nijedno od njih ne sadrži Šantićeva CJELOKUPNA DJELA u pravom smislu te riječi. Moj rad se sastoji u tome da pokušam da objedinim gore navedena djela i da napravim jednu kompilaciju koja će zaista predstavljati Šantićeva cjelokupna djela - da ih nazovem "internet izdanje".

     Trenutno sam obradio oko 75% materijala, a sljedećih 25% polako ću dodavati. Na ovim stranicama možete pronaći 486 pjesama (ukupan broj se kreće oko 715).

     Mislim da sam usprkos obimnosti materijala uspio da sadržaj ovih stranica napravim preglednim i lakim za navigiranje.

     Arhaične, strane i manje poznate riječi se nalaze na jednoj stranici poredane po abecednom redu, tako da objašnjenje i tumačenja možete potražiti tamo. Isto tako ako pređete mišem preko neke nepoznate riječi, otvoriće vam se prozorčić sa objašnjenjem, kao što je to u sljedećem primjeru - prva strofa pjesme "Zimsko jutro": - pređite mišem preko riječi: mujezin, munari, salepčija, taze, magaze, ćepenci.

Svanu. Mujezin viče na munari:
Salepčija se čuje: "Vrućo! Taze!"
Otvaraju se gazdinske magaze
I brave škripe i ćepenci stari.

     Nepoznate riječi nisu kompletno obrađene, ali možete očekivati da će i to uskoro biti završeno.

     Pored naziva pjesama, pripovjetki ili pisama vidjećete tekst "PRINT". Ako želite da printate pjesmu kliknite i sačekajte da se pojavi stranica za printanje. Kliknite na OK i tekst će se printati onako kako izgleda na monitoru. Neki stariji printeri ne mogu da printaju slova kao što su: č, ć, ž đ. Pogledajte uputstvo za upotrebu i probajte podesiti printer da printa ta slova.

     Nadam se da ćete uživati isto kao što sam uživao i ja radeći na izradi ovih stranica.

     Miloš Crnjanski je onako uzgred, pisao: "Ja nisam čitao Šantića - zašto bih ga čitao? Kad hoću da čitam, čitam sonete Mikelanđela, ali sam Šantića poštovao."
Parafrazirao bih misao Rajka Petrov Noge: Ni ja Šantića ne čitam. Ja ga napamet znam. Šantić je za mene - uspomena.


Autor: Denis Böhm   01. Jula 2001.
Bookmark

Stavi kao početnu stranu

Za webmastere

WEB SITE OBJAVLJEN: 01. JULA. 2001

ZA PODATKE O BROJU POSJETILACA I STATISTIKU KLIKNITE NA SLIKU
 

eXTReMe Tracker


ZAHVALE

     Ovom prilikom želio bih da izrazim zahvalnost svim prijateljima i članovima porodice koji su svojom nesebičnom pomoći na razne načine omogućili da ovaj web site dobije željeni oblik. To su:

 ABC...
 SANIB BAŠIĆ - Maribor, Slovenia
 DANIELA BOHM - London, UK
 VLADIMIR BOHM - London, UK
 SINIŠA ČIČA - London, UK
 ALEKSANDRA ČIRKIN - Voecklabruck, Austria
 ACO DRAGIĆEVIĆ - Stockholm, Sverige
 KARLO GRABOVAC - Mostar, BiH
 EMIR JUSIĆ - Clausthal, Deutschland
 ZLATKO LUKIĆ - Oslo, Norge
 ROMANI ZLATKA LUKIĆA
 DANILO MARIĆ - Los Angeles, USA
 MIŠO MARIĆ - Exeter, UK
 SILVA MEMIĆ - London, UK
 ALEKSANDRA SAMARDŽIĆ - Malden, USA
 TATJANA UDOVIČIĆ - Sarajevo, BiH
 SEMIR VRANIĆ - Sarajevo, BiH
 PERO ZUBAC - Novi Sad, Jugoslavija
 WWW.BOSONA.COMALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm